Member Details

Ajaykumar Chunilal Parekh

Um1435

Plot No.101/a-1, Shantivan Society - 2,
B/h Rashi Residency,near Jay Shankar Party Plot,
Navasari - 396,
Gujarat, India


  ajayparekh@yahoo.co.in
  9825247457