Member Details

Asim Ashokkumar Parikh

Lm1245

C/o. A. C. Parikh & Co.,1st Floor,shreeji House,
Nr.m.j.library,opp.gujarat Bhavan,ellise Bridge,
Ahmedabad - 380,
Gujarat, India


  acparikh@acparikh.com
  9824014180